Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie

Galeria

26.04.2018 - zajecia otwarte w grupie Pszczółek

Temat zajęć: Kajtek szukał wiosny - wzbogacenie zasobu wiedzy na temat aktualnej pory roku poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej. stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenie sprawności umysłowych.

Ilość zdjęć: 6