Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
http://pprozdrazew.pl

26 stycznia 2018 06:50 | Aktualności

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 - ważne terminy!!!

W zakładce ,,DOKUMENTY" dostępne są:

- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

- Uchwała nr XXV/157/2017r. Rady Gminy w Rozdrażewie z dnia 29 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów 

- Zarządzenie nr 5/2018 wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew

 

 

Zdjęcia: