Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie

Aktualności

04 czerwca 2020 09:24 | Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURU WAKACYJNEGO

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020 wyłącznie dla przedszkolaków uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola.

Przedszkole będzie czynne w standardowych godzinach pracy przedszkola ( w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą)

 W związku z powyższym należy do dnia 12.06.2020r.– do godz. 14.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. - DRUK DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola pod treścią komunikatu ( załączniku)

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy sekretariat@pprozdrazew.pl

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 16, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 3 m2  na jedno dziecko i opiekuna. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci oraz możliwości kadrowych przedszkola. Grupy będą utworzone biorąc pod uwagę podane przez Państwa godziny w jakich dziecko będzie przebywało w przedszkolu.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 16.06.2020r. drogą mailową  na podany adres mailowy  w deklaracji lub telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w okresie wakacji, w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. 

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących procedur. 

Szanowni Rodzice. Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie wakacji, w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor 

Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Danuta Bała

 

Przeczytano: 275 razy. Wydrukuj|Do góry